Węgierskie Muzeum Techniki i Komunikacji Muzeum Hutnictwa

Dostępność

3517 Miskolc, Miskolc-Felsőhámor, Palota út 22.

Karta Miskolc Pass upoważnia do jednego bezpłatnego wejścia!

Już ponad 3000 lat żelazo jest częścią naszego życia,bez którego szybki rozwój byłby niemożliwy. Tajemnica obróki metalu była przekazywana z ojca  na syna. Nawet dzisiaj w czasach dużych zakładów, tylko niewiele osób jest wtajemniczona w proces wytwarzania tego bardzo popularnego, codziennie używanego,ale mimo wszystko wyjątkowego metalu. Misją miszkolckiego-felsőhámori Muzeum Hutnictwa jest przedstawienie jak najszerszemu gronu publiczności dziedzictwa tej gałęzi przemysłu.

Stałe wystawy muzealne przedstawiające produkcję żelaza i jego obróbkę,  umieszczone są w barokowym , zabytkowym budynku. Wystawa jest urozmaicona dioramami i modelami. Dzięki nowym, interaktywnym rozwiązaniom odwiedzający są przeniesieni do okresu powstania państwa węgierskiego i mają możliwość wykonania żelaza dymarkowego, tak bardzo popularnego wśród służby. W programie pedagogicznym muzeum znajduje się wiele alternatyw od zajęć praktycznych  poprzez zajęcia muzealne aż do wycieczek szkolnych. Dla osób w wieku emerytalnym proponujemy możliwość wzięcia udziału w ramach Klubu  Emerytowanego Hutnika.

Do Muzeum Hutnictwa należy jeszcze újmassai Massa Muzeum, w którym przedstawiona jest rodzina Fzola, która pełniła ważną rolę w życiu fabryki i stuletniej historii przemysłu metalurgicznego .

Obok budynku muzeum znajduje się jednen z najważniejszych przemysłowych zabytków, jedyny pozostały do naszych czasów piec hutniczy”Fazola piec”.  Zrekonsruowanej walcowni młot poruszany jest siłą wodną . Po drugiej stronie szumiącego potoku Garadna skansen maszyn hutniczych i kopalnianych.

W dwóch muzeach działa informacyjny punkt turystyczny, w którym można dowiedzieć się informacji z dziedziny historii hutnictwa na terenie Węgrzech i Słowacji. Naszego regionu o największej przeszłości technicznej muzeum zaprasza wszystkich, niezależnie od wieku.

W budynkach muzealnych, otoczonych opieką muzeum, umiszczono pamiątki historyczne, dokumenty techniczne oraz elementy intelektualnego dziedzict.

Czas otwarcia w sezonie zimowym: czwartek-sobota: 10.00-16.00. W innym terminie turystów przyjmujemy tylko na podstawie wcześniejszych zgłoszeń.