Ogród Zoologiczny w Miszkolcu


Karta Miskolc Pass upoważnia do jednego bezpłatnego wejścia!

Miszkolcki Ogród Zoologiczny i Park Kulturalny, pierwotna nazwa Park Łowiecki, został otwarty dzięki czynnemu udziałowi mieszkańców 20 sierpnia w 1983 roku. Ogród Zoologiczny położony jest na 21 ha powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Gór Bukowych. Pierwsze wzmianki o królewskim parku łowieckim pochodzą z 1355-go roku, który umiejscowiony był w dolinie Csanyik, najstarsze miejsce w naszym kraju gdzie hodowano zwierzęta.

W ogrodzie zoologicznym żyje 700 okazów, reprezentujących 130 gatunków zwierząt rodzimych i z dalekich kontynentów. Zadaniem ogrodu jest pokazanie zwierząt, poza tym zwrócenie uwagi na małe cuda przyrody, które nas bezpośrednio otaczają. Właśnie w tym celu stworzono leśne szlaki, miejsce obserwacyjne wśród korony drzew, z którego można zjechać, jak po krętym korytarzu wygryzionym przez kornika.

Naszym celem jest przedstawienie fauny i flory Niecki Karpackiej, zwierząt naszych lasów takich jak: niedźwiedzia brunatnego, wilka, rysia, dzikiego kota i dzików oraz jeleni i ptaków drapieżnych. Florę i faunę Ziemi staraliśmy się przedstawić wegług ich występowania na kontynentach. Azję reprezentuje tygrys, perski leopard, wielbłądy i ehesus makaki. Wśród zwierząt afrykańskich warto wspomnieć o surikatach, małpach husarskich. Amerykę Północną reprezentuje szop pracz, natomiast Amerykę Południową pekarik, tatu. Myślami szybko możemy przenieść się do Australii przyglądając się kangurom, ptakowi emu oraz na północny biegun, którego symbolem są renifery i puchacz śnieżny.

Nasz ogród zoologiczny bierze czynny udział w międzynarodowym programie rozmnażania gatunków zwierząt zagrożonych, które już wyginęły z naturalnych środowisk. Tylko u nas można zobaczyć jelenia Dawida, gatunek ten swoje przetrwanie zawdzięcza ogrodom zoologicznym.

 Wyjątkową inicjatywą jest przedstawienie gatunków wyniszczonych przez ludzkość w formnie pomnika. W parku umieszczono również pomnik Geralda Durrell, który swoje życie poświęcił na uświadomianiu, jakie wartości może stracić ludzkość, jeśli chociaż jeden gatunek zwierząt wyginie.

Nasz ogród poczynia wysiłki w kierunku zmierzającym do bardziej aktywnego udziału wszystkich grup wiekowych, a szczególnie młodzieży, w upowszechniania ochrony zwierząt, przyrody i otaczającego nas środowiska.

Grrupom zapewniamy tematyczne zwiedzanie z karmieniem zwierząt, z głaskaniem i dotykaniem naszych podopiekunów. W przedszkolach i szkołach prowadzimy zajęcia zoopedagogiczne.

Miszkolcki Ogród Zoologiczny dysponuje odpowiednimi warunkami do zapoznania się z przyrodą.

Ogród Zoologiczny i Park Kulturowy położony w Miszkolcu na powierzchni 21 hektarów mieszanego lasu grabowo-dębowego prezentuje około 700 zwierząt 130 gatunków. Oprócz fauny lasów krajowych możemy zapoznać się także z pochodzącymi z dalekich kontynentów gatunkami egzotycznymi oraz wieloma rodzimymi zwierzętami domowymi. Obszar parku położony jest w sąsiedztwie Narodowego Parku Gór Bukowych, dzięki czemu z pomocą niedawno zbudowanej ścieżki edukacyjnej i punktów obserwacyjnych możemy poznać kawałek flory Gór Bukowych.

Już w 1355 roku w dolinie Csanyik działał królewski dziki ogród, może być więc uznany za najstarsze miejsce trzymania zwierząt w kraju.