Kalendár podujatí

2018 marec V Miskolc

2018 apríl V Miskolc

apríl 1 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
apríl 2 10:00

2018 máj V Miskolc

2018 jún V Miskolc

jún 3 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...

2018 júl V Miskolc

júl 1 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
júl 14 10:00
júl 15 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...

2018 august V Miskolc

august 5 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
august 11 10:00

2018 september V Miskolc

september 2 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
september 8 10:00

2018 október V Miskolc

október 7 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
október 13 10:00

2018 november V Miskolc

november 4 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...

2018 december V Miskolc

december 2 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...