Ulica Széchenyi

Dostępność

3530 Miskolc, Széchenyi utca

Przez całe centrum miasta przebiega o XIX-wiecznym charakterze ulica Széchenyi Istvána, jest to „główna ulica”, którą mieszkańcy Miszkolca nazywają ulicą spacerową. Zamknięta jest dla ruchu samochodowego i autobusowego, tylko tramwaj na niej kursuje.

Ulica Széchenyi to żywa historia.

Tutaj znajduje się najstarszy budynek mieszkalny, dom Rákóczego. Obecnie znalazła w nim swoją siedzibę Miszkolcka Galeria. Przemierzając dalej zbliżamy się do budynku teatru wybudowanego w 1857 roku w stylu klacystycznym, miejsca corocznego Festiwalu Opery.

Jednym z najpiękniejszych budynków z dziedzińcem, tak typowym dla ulicy Széchenyi, jest zaprojektowany przez Hajós Alfréd w stylu secesyjnym – Weidlich pałac.

Elektryczny policjant (lampy świetlne) i teras Sinva.

Skrzyżowanie ulicy Széchenyi i Kazinczy wśród mieszkańców Miszkolca nazywane jest Elektrycznym Policjantem.  Skrzyżowanie to było najważniejszym punktem miasta do czasu zmiany ruchu drogowego i przekształcenia ulicy Széchenyi w strefę dla pieszych. Nazwa pochodzi od pierwszej miejskiej lampy świetlnej regulującej ruch pieszych i pojazdów.

Równolegle do ulicy Széchenyi, bezpośrednio obok Elektrycznego Policjanta znajduje się teras Sinvy, przyjemny punk miasta z uliczymi rzeźbami i sztucznym wodospadem na potoku Sinvy.

Cenrum handlowe.

Ulica Széchenyi obok historycznego charakteru jest także ważną częścią handlową miasta. Tutaj znajduje się dom handlowy Centrum, dwie galerie Sinvapark i Miszkolc Plaza, dom handlowy Bató-ház i Metropol.

Blisko centrum handlowego znajduje się ważny punkt komunikacyjny plac Búza (Pszenny), z którego autobusy wyruszają nie tylko do pobliskich miejsowości, ale także za granicę. Dawniej stał tutaj jeden z mostów na potoku, do dzisiaj starsi mieszkańcy nazywają to miejsce Ady híd (mostem Ady ).

Najdłuższa ulica w Europie zamknięta dla ruchu drogowego?

Na 12 kilometrowy odcinek od centrum miasta do Diósgyőr składa się dziewięć ulic. Często błędnie ulica Széchenyi nazywana jest najdłuższą ulicą zamkniętą dla ruchu pieszego w Eurpoie, a tak naprawdę to tylko jeden kilometr.