Rzeźba Ottó Hermana

Dostępność

3530 Miskolc, Papszer

W muzeum imienia Hermana Ottó znajdującym się w Miszkolcu , przed budynkiem wystawowym przy ulicy Papszer stoi pomnik wielkiego przyrodnika wykonany z białej skały wapiennej. Muzeum przyjęło nazwęHermana Ottó w roku 1953, i za cztery lata postawiono pomnik przed budynkiem muzealnym.

Pomnik wykonał rzeźbiarz Medgyessy Ferenc, posiadacz nagrody Kossutha. Medgyessy jeden z najbardziej cenionych rzeźbiarzy węgierskich XX wieku, a pomnik przedstawiający Hermana Ottó był prawdopodobnie ostatnią pracą rzeźbiarza.

Herman Ottó był przyrodnikiem, badaczem sztuki ludowej, archeologiem i politykiem, właśnie z tego powodu nazywany  jest ostatnim węgierskim erudytą.