Kościół pod wezwaniem Boskie Słowo w Miszkolcu na Południowym Avasz

Dostępność

3524 Miskolc, Fényi Gyula tér 4

Kościół po wezwaniem Słowo Boże na południowej czści Avasz w 1992 roku poświęcono. Od tamtego czasu kompleks powiększył się o szkołę, restaurację, internat  i salę gimnastyczną. W kościele działają dwa pasterstwa rzymsko-katolickie i grecko-katolickie. Ołtarz skrzydłowy praca Máger Ágnes, droga krzyżowa Kopp Judit. Ołtarz grecko-katolicki namalował Dr.Kárpati László.

Kontakt:

Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

+36 46 303 474