Kalendár podujatí

2017 apríl V Miskolc

2017 máj V Miskolc

2017 jún V Miskolc

2017 júl V Miskolc

2017 august V Miskolc

august 6 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
august 11 18:00

2017 september V Miskolc

september 3 17:00
september 3 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
september 7 12:00

2017 október V Miskolc

2017 november V Miskolc

november 5 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
november 11 10:00
november 19 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...

2017 december V Miskolc

december 3 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
december 15 17:00
december 17 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...
december 29 18:00