Kalendár podujatí

2017 august V Miskolc

2017 september V Miskolc

september 2 9:00
september 3 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...

2017 október V Miskolc

2017 november V Miskolc

november 5 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
november 11 10:00
november 19 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...

2017 december V Miskolc

december 3 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
december 15 17:00
december 17 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...
december 29 18:00