Kalendár podujatí

2021 september V Miskolc

september 25 0:00
The Ellipsum Adventure Bath is open until midnight on these occasions. The DJ and laser ...
september 27 14:00

2021 október V Miskolc

október 3 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V centre ...
október 9 10:00

2021 november V Miskolc

november 7 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V centre ...
november 13 10:00
november 21 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...

2021 december V Miskolc

december 19 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...