Teatr Narodowy w Miszkolcu

Dostępność

3525 Miskolc, Déryné u. 1.

Mieszkańcy miasta Miszkolca zawsze cenili teatr i ważny był dla nich los węgierskiej sceny teatralnej.

Kiedy miejscowa grupa teatralna z główną aktorką Déryné wyjeżdżała w 1816 roku na występy do Koszyc, a przecież tutaj mogli występować tylko w pomieszczeniu dla powozów przy karczmie Korona, ludność Miszkolca wpadła w panikę czy wrócą spowrotem do miasta.

Ten strach dodał siły i odwagi do budowy pierwszego budynku teatralnego z cegły.

W Miszkolcu jako w mieście mówiącym po Węgiersku……w mieście, które posiadało prawa szczególne chce wybudować teatr i otworzyć go”- wiemy o tym z listu napisanego przez miejscowego kapitana zamku do urządnictwa nadzorującego województwo.

Kamień węgielny uroczyście położono w 1819 roku, a otwarcie teatru nastąpiło 24 sierpnia w 1823 roku, coprawda w środku nie wszystko było jeszcze gotowe. Mieścił się na dzisiejszej ulicy Déryné, jedną działkiem dalej od obecnego budynku.

Na otwarcie wystawiono sztukę Kisfaludy Károlya „A tatárok Magyarországon-Tatarzy na Węgrzech”. Członkami zespołu. Éder György byli Kőszegi Alajos, Nagy István, Takács János, Czégényi

Erzsébet, Magyari, Magyariné, Horváthné, Éderné. Następne wystawiane sztuki: között a Donna

Diana, Lutza széke, Stuart Mária, Bohó Misi.

Széchenyi István grof z wielkim zadowoleniem pozdrawiał zbudowanie stałego teatru w 1827 roku: chociaż był bardzo smutny, że wnaszej Ojczyźnie jest tylko jedna taka instytucja odpowiednia do tych celów…….ale mimo tego serce się uśmiecha, bo początek już się zaczął”.

A miszkolcki teatr… ”dach z gontu,podłoga z desek,zaraz przy wejściu dwa małe pomieszczenia, w jednym kasa, a w drugim cukiernia. Na początku nie było balkonów ani galerii, później Vay Ábrahám niezapomniany zastępca starosty, na własny koszt zamówił 32 balkony i galerię, które wyposarzył w proste ławeczki bez oparcia”. Tak pisano w gazecie wydanej w Peszcie Honművész o budynku teatru, który wykończono w 1828 roku.

Stary budynek spłonął w 1843 roku, a kamień węgielny pod nowy, dzisiejszy budynek teatru położono w 1843 roku. Koszty budowy pokrywała spółka, którą założył  Szemere Bertalan zastępca starosty. Architektem był Cassano, teatr otwarto 3 września w 1857 roku. Pierwszym dyrektorem został Latabár Endre, a pierwszą przedstawioną sztuką Vörösmarty Marót.

Na uroczystym otwarciu był pisarz Jókai Mór z żoną Laborfalvi Rózą.

Budynek ma 150 lat i był kilka razy odnawiany,przebudowywany ,ale z zachowaniem elewacji w stylu klasycystycznym, a wnętrza z zachowaniem stylu neobarokowego.

W 1880 roku budynek zaopatrzono w centralne ogrzewanie i lampy na palny gaz. Wtedy wybudowano wieżę, która spelniała rolę wieży strażackiej, dzisiaj jest wieżą zegarową. W latach 1957 i 1959 budynek znowu odnowiono, zmodernizowano i przebudowano.

Największego rozmiaru przebudowa Miszkolckiego Narodowego Teatru odbyła się w latach 90-tych.

W Węgierskim Parlamencie przegłosowano finansową dotację rekonstrukcji teatru w 1990-tym roku,władze miejskie również popierały ten projekt.

Architektem rekonstrukcji był Bodonyi Csaba, powierzchnia teatru z 8000 m2 została powiększona do 16000 m2, obecny kompleks składa się z 5 scen, na których można spełnić wszystkie marzenia teatralne.

Kontakt/Adres::

Miskolci Nemzeti Színház

3525 Miskolc, Déryné u. 1.

lub

3501 Miskolc, Pf.: 113.

Kasy:

3525 Miskolc, Széchenyi u. 21.

Telefon: (+36) 46 / 516 – 735; (+36) 46 / 516 - 736

Fax: (+36) 46 / 516 - 734

Email: jegyiroda@mnsz.eu; nezoilevelek@mnsz.eu

Centrala telefoniczna:

(+36) 46 / 516 - 700l