Socha Ottó Herman

Dostupnosť

3530 , Papszer

Socha bádateľa , archeológa Ottó Herman vytesaná z vápenca sa nachádza pre budovou expozitúry múzea Herman Ottó na Ul. Papszer v Miskolc. Múzeum v Miskolc bol v roku 1953 pomenovaný po tomto významnom bádateľovi.

Socha je dielom umelca   Medgyessy Ferenc, nositeľa ceny Kossuth-díj , vyhotovený bol v r. 1957, ako jedna z posledných prác jednej z najväčších sochárov 20. storočia v  Maďarsku.

Herman Ottó bol etnografom, archeológom, politikom a prírodovedcom, preto sa nazýva aj posledným maďarským polihistorom.