Kalendár podujatí

2019 január V Miskolc

2019 február V Miskolc

2019 marec V Miskolc

marec 3 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
marec 8 15:00

2019 apríl V Miskolc

apríl 7 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
apríl 12 18:00
apríl 13 10:00

2019 máj V Miskolc

2019 jún V Miskolc

jún 2 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...

2019 júl V Miskolc

júl 7 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
júl 13 10:00
júl 18 15:30
júl 21 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...

2019 august V Miskolc

august 4 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
august 10 10:00
august 18 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...
august 22 15:30

2019 september V Miskolc

september 1 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
september 5 17:00
september 6 15:00

2019 október V Miskolc

október 6 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
október 12 10:00
október 17 15:30

2019 november V Miskolc

november 9 10:00