Expozícia na ulici Papszer Múzea Herman Ottó

Dostupnosť

3530 , Papszer 1.
Pri nohách hory Avaš sa nachádza v najstaršej budove mesta ( okrem cirkevných) expozitúra Múzea Herman Ottó. Medzi stenami postavenými v 15. str. je k nahliadnutiu stála výstava o histórii mesta Miskolc

Tieto tisicročné exponáty si našli teraz svoje miesto na Ulici Papszer v Miskolc.