Kalendár podujatí

2021 október V Miskolc

2021 november V Miskolc

november 5 19:30
november 7 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V centre ...

2021 december V Miskolc

december 1 8:30
december 11 0:00
december 19 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...

2022 november V Miskolc

2022 december V Miskolc