Kalendár podujatí

2020 október V Miskolc

október 4 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...
október 10 10:00
október 18 9:00
Trh remeselníkov v meste Miskolc. Zámerom organizátorov je uskutočniť podujatie ...

2020 november V Miskolc

november 14 10:00

2020 december V Miskolc

december 6 8:00
Každú prvú nedeľu v mesiaci TRH STAROŽITNOSTÍ v centre mesta Miskolc! V ...